Çarşamba, Aralık 26, 2007

Türk Telekom'a iş başvurusunda bulunun!


OPERASYON: Dünyanın 13. en büyük iletişim altyapısını yönetir, yeni hizmet ve ürünleri destekleyecek bilişim ve telekomünikasyon alanındaki teknolojik yatırımları planlar, tasarlar ve yönetir.

SATIŞ PAZARLAMA: Fark yaratacak Türk Telekom ürün ve hizmet markalarını yaratır ve yönetir. Müşterilerimize doğru zamanda doğru ürün ve hizmet sunulmasını sağlar.

FİNANS: Türk Telekom’un finansal hizmetlerini yöneterek şirketin değer yaratma sürecine katkıda bulunur. Şirketin varlıklarının, alacak ve borçlarını müşteri odaklı bir yaklaşımla yönetir.

STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME: Dinamik, yenilikçi ve hızla gelişen Telekom sektörünün trendlerini takip eder. İş fırsatlarını analiz ederek şirketin kurumsal, hizmet, ürün ve teknoloji stratejilerini belirler.

KURUMSAL İLİŞKİLER: Türk Telekom’un çalışanları, diğer sosyal paydaşları ve medya ile ilişkilerini ve iletişimini yönetir. Kurumsal markayı geliştirir ve yönetir.

İNSAN KAYNAKLARI: Verimliliği yüksek, mutlu çalışanların oluşturduğu uyumlu bir iş ortamı yaratmak için çalışanlara sağlanacak destek ve gelişim imkânlarını yönetir.

REGÜLÂSYON VE REKABET: Serbestleşen telekomünikasyon sektöründe Türk Telekom’un rekabet ve uyum stratejilerinin sektörel düzenlemeler çerçevesinde geliştirir ve yönetir.

HUKUK: Türk Telekom’un her türlü faaliyetinin ulusal ve uluslar arası düzenleyici, rekabet ve ticari şartlara uygun olarak yürütülmesinde şirketin birimlerine destek sağlar."İş Başvurusu"

Hiç yorum yok: